• Påspackare

  • Maskin som automatiskt sätter i plastpåse i produktrör.
    Maskin för packning av påsar stående i displaylåda.