• Specialmaskiner

  • Detta är en av många specialmaskiner som byggs på Case-Link. Bilden visar en maskin för placering av sylta efter fyllningsmaskin.

    Syltan placeras i grupper på plåtar för kylning.