• SRS-backar

 • SRS-backar

  Utrustning för delning av SRS-lådor och matning en och en. 

 • Lådseparerare

  Automatiska separerare av backar.
  Maskinen kan levereras med automatiskt påfyllningsmagasin samt avplockning från pall.

  Utmatningshöjd kan varieras efter behov.

 • Bygelstängare

  Automatisk bygelstängning av SRS-lådor. 

 • Palletering av SRS